Tag: kalastus

Hylje- ja merimetsokantojen kasvu on uhka kalastuselinkeinon olemassaololle, vahvistaa uusi selvitys

by balticfisheries

Lehdistötiedote 12.11.2019

Hylje- ja merimetsokantojen kasvu aiheuttaa vakavia vahinkoja pienimuotoiselle rannikkokalastukselle Itämeren alueella ja on uhka elinkeinon jatkuvuudelle, vahvistaa Luonnonvarakeskuksen uusi selvitys The Impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers.

Luonnonvarakeskuksen julkaisema raportti perustuu laajaan kansainväliseen haastatteluaineistoon, joka kerättiin kuudesta Itämeren maasta vuonna 2018. Aineistoa varten haastateltiin 219 rannikkokalastajaa Suomesta, Ruotsista, Virosta, Saksasta, Puolasta ja Tanskasta. Selvitys toteutettiin yhdessä kalatalousryhmien yhteisen Itämeren alueen hylje- ja merimetsoprojektin kanssa. Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien vahinkojen vaikutuksia selvitettiin ensimmäistä kertaa näin laajasti Itämeren alueella.

Itämeren hylje- ja merimetsokantojen kasvu vaikeuttaa rannikkokalastuksen elinkeinoa monin tavoin. Haastateltujen kalastajien mukaan vaikutukset näkyvät kalakannoissa, kalojen käyttäytymisen muutoksina, rikkoutuneina pyydyksinä, vähentyneenä ja vahingoittuneena saaliina, sekä lisääntyneinä ajanjaksoina, jolloin hylkeet ja merimetsot estävät kalastuksen kokonaan. “Hylkeiden ja merimetsojen vaikutukset edellyttävät usein kalastusstrategioiden muuttamista tai investointien tekemistä, mutta tällaisia mahdollisuuksia ei monellakaan ole. Tässä tilanteessa nuorten kalastajien houkutteleminen elinkeinon pariin on haasteellista”, todetaan raportissa.

Suomalaiset kalastajat arvioivat menettävänsä hylkeiden aiheuttamien vahinkojen takia keskimäärin 20 000 euroa vuodessa. Merimetsojen aiheuttamien vahinkojen arvoksi kalastajat arvioivat keskimäärin 6000 euroa vuosittain. Raportin mukaan hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien vahinkojen monimuotoista vaikutusta on syytä pohtia kansallista ja kansainvälistä hylje- ja merimetsopolitiikkaa koskevissa keskusteluissa, mutta myös tutkimuksessa, suunnittelussa ja päätöksenteossa. Selvitys peräänkuuluttaa laaja-alaista ja sektorirajat ylittävää alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä. Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien ongelmien vähentämistoimet tulisi suunnitella yhteistyössä kalastajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Elektroninen julkaisu on luettavissa: The Impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fisher

Lisätietoja:

Esko Taanila
Projektipäällikkö
Baltic Sea Seal- & Cormorant TNC-project
e-mail: esko.taanila@sepra.fi
+358443774516

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandEstonia