Läänemere hülge- ja kormorani koostööprojekt

Läänemere hülge- ja kormorani koostööprojekt

Läänemere piirkonnas on 14 kohalikku kalanduse algatusrühma alustanud koostööprojektiga, mille eesmärgiks on leida toimivad lahendused Läänemere kalandusettevõtete ning kasvavate hülge- ja kormoranipopulatsioonide kooseksisteerimiseks. Läänemeres on hülge- ja kormoranipopulatsioonid viimastel aastatel oluliselt kasvanud ning selle tulemusena põhjustavad suurt kahju rannakalandusele ja kalapüügile nakkevõrkude ja lõkspüünistega.

Läänemere kalurid väidavad, et hüljeste ja kormoranide kasvavad populatsioonid avaldavad negatiivset mõju väikestele kalandusettevõtetele ning tuleb leida ja katsetada uusi meetodeid. Kuna Läänemereäärsete riikide kalanduse algatusrühmadel on sarnased mured, on mõistlik nendes küsimustes koostööd teha. Projekt on juba alanud, on tehtud kokkuvõte mitmetest teadustöödest, mis hindavad hülge- ja kormoranipopulatsioonide mõju Läänemere rannalähedasele kalapüügile.Eesmärgiks on saata kalurite sõnum otsusetegijatele kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil, et leida, kuidas selle probleemi negatiivseid mõjusid vähendada. Selle tulemusena luuakse Läänemere piirkonna algatusrühmade ja teiste huvirühmade jaoks võrgustik ja platvorm kogemuste vahetamiseks ja parimate tavade tutvustamiseks.

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandEstonia