Research

11.6.2018

Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamia vahinkoja kartoitetaan Itämeren alueella

Laaja Itämeren alueen yhteistyöprojekti selvittää yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamia vahinkoja pienimuotoiselle rannikkokalastukselle. Hankkeen aikana haastatellaan lähes 300 ammattikalastajaa neljästä Itämeren rannikkovaltiosta.

Itämeren rannikon neljätoista kalatalousyhmää ovat perustaneet yhteistyöprojektin, jossa selvitetään hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien vahinkojen laajuutta pienimuotoiselle rannikkokalastukselle. Projektin taustalla vaikuttaa syy, johon kaikissa Itämeren maissa on herätty: perinteinen pienimuotoinen rannikkokalastus on katoamassa kokonaan. Projektin tärkein tavoite on saattaa hylje- ja merimetso-ongelman vakavuus päättäjien tietoisuuteen kansallisella ja EU-tasolla, jotta ongelma saisi asianmukaisen painoarvon ja toimenpiteisiin ryhdyttäisiin heti. Projektia koordinoi Etelä Suomen kalatalousryhmä ESKO.

Harmaahylje- ja merimetsopopulaatiot ovat kasvaneet rajusti Itämeren alueella ja ne aiheuttavat kalataloudelle vuosittain mittavia taloudellisia vahinkoja. Ongelma on tiedostettu laajasti ja aiheesta tuotettu paljon myös tutkimusta. Hylje- ja merimetso- ongelmaan on haettu vuosien mittaan ratkaisuja ja helpotusta erilaisista kehittämishankkeista. Lisäksi on perustettu erilaisia selvitys- ja työryhmiä, mutta vahinkojen kasvaessa ja kestävien ratkaisujen puuttuessa, yhä useampi kalastaja laittaa rukkaset naulaan.

Rannikkokalastuksen kriisi on herättänyt myös runsaasti poliittista keskustelua. Puheenvuoroista nousee esiin seikka, että ongelma tiedostetaan ja sen ratkaisuun on olemassa poliittinen tahtotila, mutta ratkaisu yhä antaa odottaa itseään. Samaan aikaan kun rannikkokalastuksen saalismäärät pienevät kotimaisen kalankysyntä kasvaa. Kuluttajat haluavat ruokapöytäänsä lähellä pyydettyä kalaa.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Luonnonvarakeskus LUKE:n kanssa. Tutkimuksen aikana haastatellaan lähes kolmeasataa ammattikalastajaa Suomesta, Ruotsista, Virosta ja Saksasta. Haastattelussa kerätään tietoa kalastajien kokemista hylje- ja merimetsovahingoista, kuten saalis- ja pyydysvahingoista, saalismenetyksistä ja hylkeiden ja merimetsojen vaikutuksista kalakantoihin ja saaliskokoihin. Myös Tanskasta, Latviasta ja Puolasta yksittäiset kalatalousryhmät ovat ilmaisseet huolensa ja haluavat toteuttaa lähitulevaisuudessa samankaltaisen tutkimuksen.  Alustavia tutkimustuloksia on odotettavissa syksylle 2018.


18.4.2018 

New research project launched: Impacts of seals and cormorants on small-scale coastal fishery in Baltic Sea Region

Baltic Sea Seal and Cormorant TNC project and the Natural resources Institute Finland have launched a study to research impacts of growing populations of seal and cormorant on livelihoods of coastal small-scale fisheries in the Baltic Sea Region

The future of this fishery segment is very uncertain in most countries around the Baltic Sea. The major problem is declining profitability, caused by a number of factors such as rising costs, declining catches, competition from imported fish, and more recently also by a threat from fish-eating species such as seals and cormorants.

The total number of grey seals in the Baltic Sea is increasing yearly with 7-8% since 2000 when coordinated counting between the Baltic Sea states was introduced Grey seal population has increased dramatically in recent decades. Studies show that the population has increased eight times higher since the 1980s, and the number of grey seals in the Baltic Sea is officially estimated to be 28.000. However, according to other estimates, this number can be as high as 54.000. In addition, there are about 25.000 Ringed seals in the Bothnic Bay.

The cormorant has also recently become a major problem for commercial fisheries. Previously, a small number of cormorants from the Atlantic Ocean visited the Baltic Sea during winter, but in the past decades the cormorant has expanded from Central Europe to the Baltic Sea and has grown from single colonies to an estimated 160.000 pairs in 2001.

Newly emerging concerns such as the ecosystem impact of seals and cormorants, as well as unforeseen consequences such as spreading of parasites, until now largely absent from the discussion, should also be taken into account.

Moreover, research data show that both species also affect fish population in other ways, as their presence scares away fish stems from their natural breeding and growth areas. In order to ensure a sustainable development of the Baltic Sea and its coastal communities, it is important that the impact of seals and cormorants on the fish stocks and on the livelihood of the small-scale fisheries will be estimated.

Merimetsot

picture: Kalatalousverkosto

 

EnglishSwedishRussiaFinlandEstonia