Internationellt säl- och skarvprojekt i Östersjöområdet

Internationellt säl- och skarvprojekt

Det internationella säl- och skarvprojekter för Östersjön är de lokala fiskerigruppernas gemensamma ansträngning för att bevara historiskt och kulturellt värdefull näring: det småskaliga kustnära yrkesfisket. Fjorton fiskerigrupper från Finland, Estland, Sverige och Tyskland har startat ett samarbetsprojekt, som söker och utvecklar metoder för att på hållbart sätt kunna använda och styra naturresurser och strävar på det sättet att trygga framtiden för det kustnära småskaliga yrkesfisket.

Östersjöns säl- och skarvstammar har vuxit dramatiskt de senaste åren. En okontrolerbar tillväxt av stammarna orsakar allvarliga problem årligen för Östersjöns kustnära yrkesfiskare som fiskar med traditionella redskap, så som nät och ryssjor. Yrkesfiskarna konstaterar att säl- och skarvskadorna är nu så stora att de hotar hela näringen i hela Östersjön.

Fiskerigruppernas samarbetsprojekt för Östersjön samlar ihop information on säl- och skarvskadorna och har startat en undersökning (vaiko forskning) där man utreder säl- och skarvstammarnas effekter på det småskaliga kustnära yrkesfisket i Östersjön. I undersökningen intervjuas ca 300 yrkesfiskare runt Östersjön. Undersökningen genomförs i samarbete med Naturresursinstitutet LUKE. Projektets viktigaste målsättning är att öka samhällsdebatten om yrkesfiskets kris och säl- och skarvproblemens effekter på såväl nationell som EU-nivå, så att problemens allvarlighetsgrad noteras och att man skrider till åtgärder så fort som möjligt.

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandEstonia